Tất Sát Băng Thương
Tất Sát Băng ThươngTên

Kanji

必殺氷槍

Rōmaji

Hissatsu Hyōsō

Nghĩa tiếng Việt

Tất Sát Băng Thương

Trò chơi

Băng Độn: Băng San Toái Kích

Xuất hiện

Anime

Naruto Tập 17

Game

Naruto: Ultimate Ninja

Xuất hiện trong

Trò chơi và Anime

Thông tin

Phân loại

Huyết kế Giới hạn, Nhẫn thuật

Đặc tính

Băng Độn

Loại

Tấn công, phòng thủ

Phạm vi

Phạm vi ngắn và trung

Người sử dụng
Haku


Nhẫn thuật này cho phép người sử dụng phóng ra nhiều gai đá khổng lồ nếu họ gặp nguy hiểm. Haku đã dùng thuật để tự vệ lúc cha cậu định giết cậu do cậu là người có huyết kế giới hạn.
Linh tinh
Mặc dù thuật này không được đặt tên trong hoạt hình nhưng tên của nó đã xuất hiện trong Naruto: Ultimate Ninja và Naruto: Ultimate Ninja 2.

Nguồn: http://naruto.wikia.com/wiki/Certain-Kill_Ice_Spears

Hình ảnh: Narutopedia

Người dịch: Danh Phan

BBCode: Tôn Tử