oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[FF] Blue Magic (Final Fantasy IX)

Go down

[FF] Blue Magic (Final Fantasy IX) Empty [FF] Blue Magic (Final Fantasy IX)

Post by Kem SU Shu Sat Nov 08, 2014 12:55 am

Quina học Blue Magic.
Xem thêm: List of Final Fantasy IX Spells
Đây là danh sách phép thuật được dùng bởi Quina Quen trong Final Fantasy IX. Earth Shake, Goblin Punch (nếu đối phương không phải cùng level), và Lv4 Holy sử dụng công thức sau đây để tính toán lượng sát thương gây ra.

Base = Spell Power - Targets Magic Defence
Bonus = Mag ... [(Lv + Mag) / 8] + Mag
Damage = Base * Bonus
Tên MP Từ kẻ địch Mô tả Hình ảnh
Goblin Punch 4 Goblin, Goblin Mage Tấn công một chiêu với mức sát thương nhỏ lên một kẻ thù. Nếu level của mục tiêu bằng với Quina, thì mức sát thương sẽ tăng lên. Goblin Punch
Lv5 Death 20 Stroper, Dracozombie, Whale Zombie Tiêu diệt ngay lập tức tất cả kẻ thù có level chia hết cho 5. Lv 5 Death
Lv4 Holy 22 Feather Circle, Torama, Amdusias Tấn công một chiêu thuộc tính Holy lên tất cả kẻ thù có level chia hết cho 4. Lv 4 Holy
Lv3 Defless 12 Carve Spider, Lamia, Lizard Man, Sand Scorpion, Ochu, Grand Dragon Giảm ngẫu nhiên chỉ số Defense và Magic Defense của tất cả kẻ thù có level chia hết cho 3. LV3 Defless
Doom 12 Veteran, Ash Gây chết tức thì cho một kẻ thù sau 10 lượt đi đếm ngược. Doom
Roulette 18 Ghost, Zombie, Hecteyes Gây chết tức thì cho một mục tiêu ngẫu nhiên, có thể là kẻ thù hoặc đồng đội. Roulette
Aqua Breath 14 Clipper, Axolotl, Sahagin, Green Vepal Tấn công một chiêu thuộc tính Water lên tất cả đối thủ với mức sát thương bằng 1/4 lượng HP Max (khả năng thành công là 50%). Aqua Breath
Mighty Guard 64 Serpion, Myconid, Gigan Octopus, Antlion, Gargoyle Dùng phép Protect và Shell lên cả nhóm. Mighty Guard
Matra Magic 8 Trick Sparrow, Dragonfly, Zaghnol, Ogre, Land Worm, Armstrong Giảm HP của một kẻ thù xuống còn 1 (khả năng thành công là 20%). Matra Magic
Bad Breath 16 Anemone, Worm Hydra, Malboro Gây trạng thái Confusion, Poison, Darkness, Slow, và Mini lên một kẻ thù (khả năng thành công là 40%). Bad Breath
Limit Glove 10 Mu, Axe Beak, Mandragora, Blazer Beetle, Jabberwock, Catoblepas Tấn công một chiêu với mức sát thương là 9999 lên một kẻ thù nếu lượng HP của Quina còn 1. Limit Glove
1000 Needles 8 Cactuar Tấn công một chiêu với mức sát thương là 1000 lên một kẻ thù. 1000 Needles
Pumpkin Head 12 Python, Hedgehog Pie, Ladybug, Skeleton, Yeti, Basilisk, Bandersnatch Tấn công một chiêu lên một kẻ thù với mức sát thương bằng mức chênh lệch giữa lượng HP Max và lượng HP hiện tại của Quina. Pumpkin Head
Night 14 Nymph, Abomination, Seeker Bat, Grimlock Gây trạng thái Sleep lên tất cả mọi người, từ kẻ thù đến đồng đội.
Twister 22 Red Dragon, Abadon, Tiamat Tấn công một chiêu thuộc tính Wind lên tất cả đối thủ với mức sát thương ngẫu nhiên dựa theo công thức dưới:
55 * một con số ngẫu nhiên từ 1 đến (Level của Quina + chỉ số Magic của Quina)

Twister
Earth Shake 20 Adamantoise, Earth Guardian, Shell Dragon, Lich Tấn công một chiêu thuộc tính Earth lên tất cả đối thủ (trừ khi kẻ thù bay hoặc lơ lửng).
Angel's Snack 4 Ironite, Mistodon, Epitaph, Behemoth Dùng cùng một lúc 4 item Remedy lên 4 thành viên trong nhóm. Nếu không còn Remedy dự trữ thì không mất MP lẫn Remedy, nhưng sẽ bị mất lượt đi.
Frog Drop 10 Gigan Toad Tấn công một chiêu không-thuộc-tính với mức sát thương bằng với:
Level của Quina * Số ếch bắt được.
White Wind 14 Zuu, Griffin, Zemzelett, Garuda Phục hồi một lượng HP bằng với 1/3 lượng HP Max của Quina cho tất cả thành viên.
Vanish 8 Vice, Hornet, Gnoll, Troll, Drakan Làm một mục tiêu tạm thời biến mất. Đòn tấn công vật lý của đối tượng biến mất luôn trúng, nhưng đòn tấn công vật lý đến nó luôn hụt. Ảnh hưởng của phép sẽ biến mất nếu mục tiêu bị trúng phép thuật hay hết thời gian tác dụng. Chỉ số Spirit càng cao thì thời gian hiệu lực của phép sẽ càng lâu.
Frost 8 Wraith (Blue Flame), Chimera, Kraken Gây trạng thái Freeze lên một kẻ thù (khả năng thành công là 30%).
Mustard Bomb 10 Wraith (Red Flame), Bomb, Red Vepal, Grenade, Maliris Gây trạng thái Heat lên một kẻ thù (khả năng thành công là 30%).
Magic Hammer 2 Magic Vice, Ring Leader Giảm MP của một kẻ thù theo một lượng ngẫu nhiên từ 0 đến lượng MP hiện tại của mục tiêu.
Auto-Life 14 Carrion Worm, Gimme Cat, Cerberus, Yan, Stilva Mục tiêu tự động hồi sinh một lần sau khi KO.

________________

Cập nhật lúc: 04/01/2013
Garnet85
Trinhvanh06 (e)
Kem SU Shu
Kem SU Shu

Total posts : 124

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum