Quỹ rep

Naruto FC

Dự định tương lai của box phải gọi là tốn rất nhiều rep (event, bonus nhóm dịch truyện,...) nên các staff quyết định mở ra một chiến dịch quyên góp ủng hộ quỹ rep cho box Naruto FC, gọi là hỗ trợ được phần nào những thiếu thốn về mặt kinh tế, đẩy mạnh hoạt động ăn chơi của box.Vậy nên, topic này là để mọi người vào đóng góp một số rep tùy tâm. Ít hay nhiều không quan trọng, cái cốt yếu là ở tấm lòng, tất cả đều được sự cảm ơn và trân trọng từ NFC!CÁCH ĐÓNG GÓP
- Để đóng góp, bạn hãy chuyển rep vào nick Quỹ rep NFC, nhớ ghi rõ lí do.

- Chuyển xong các bạn vào đây báo lại số rep đã chuyển để bọn mình tra lại, update list và trao huy hiệu đóng góp.


HUY HIỆU
Đây là một phần quà nhỏ mà box Naruto FC gửi tới bạn để chứng nhận cho những đóng góp của bạn cho box. Box sẽ trao tặng:- 1 huy hiệu Ramen no hachi [Quyên góp] Ủng hộ quỹ rep của Naruto FC - Yêu lại từ đầu~ Ramen_no_hachi_icon của box cho những mem đóng góp trên 500 rep.

Huy hiệu này là huy hiệu chứng nhận, nên không có cơ chế quy đổi dạng "3 hh cấp thấp đổi 1 hh cấp cao".- 1 huy hiệu Kaze no Fan [Quyên góp] Ủng hộ quỹ rep của Naruto FC - Yêu lại từ đầu~ Kaze_no_fan_icon của box cho những mem đóng góp trên 2000 rep.

Huy hiệu này là huy hiệu chứng nhận, nên không có cơ chế quy đổi dạng "3 hh cấp thấp đổi 1 hh cấp cao".
ĐÃ CHI.

ĐÃ ĐÓNG GÓP