Tự Bộc Phân Thân
Tự Bộc Phân Thân

[Thuật] Tự Bộc Phân Thân Bombing_Clone.jpg_zpsczdpfp24

Tên

Kanji

自爆分身

Rōmaji

Jibaku Bunshin

Bản tiếng Anh

Suicide Bombing Clone

Truyền hình Anh

Self-Destructing Clone

Trò chơi

Exploding Clone

Lần đầu xuất hiện

Manga

Chương 277

Anime

Naruto Shippuden tập 30

Game

Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5

Xuất hiện trong

Manga, Anime và Game

Thông tin

Phân loại

Huyết kế giới hạn, Bí thuật, Nhẫn thuật, Thuật phân thân

Kiểu

[Thuật] Tự Bộc Phân Thân Nature_Icon_Explosion.svg_zpsfsf6kkhhBộc độn

[Thuật] Tự Bộc Phân Thân Nature_Icon_Earth.svg_zpscxbluorzThổ độn

Hạng

Tấn công, Hỗ trợ

Phạm vi

Mọi phạm vi

Thuật khác

Thuật gốc

Thuật Ảnh phân thân

Đất nét nổ

Thuật liên quan
Phân thân đất sét

Người dùng
Deidara


Sau khi tạo ra một phân thân ảnh, nó sẽ được cho ăn một ít đất sét nổ và phát nổ, làm thành kế nghi binh giúp người sử dụng tẩu thoát. Bằng cách tuyên bố "đánh bom tự sát", Deidara khiến sự cảnh giác của đối phương lập tức nâng lên và nhân cơ hội đó, anh ta có thể hoán đổi chính mình với một phân thân ảnh. Vụ nổ do phân thân này tạo ra đủ mạnh để phá hủy cả một khu rừng. Kĩ thuật này đòi hỏi phải thành thạo khi sử dụng các thủ thuật trong lời nói; và với mục đích là dùng "nghệ thuật" để chơi đùa với đối thủ, thì nó chắc chắn đáp ứng được.Nguồn: http://naruto.wikia.com/wiki/Suicide_Bombing_Clone

Hình ảnh: Narutopedia

Người dịch: Emerald_king

BBCode: Tôn Tử