Phân thân chi thuật
Phân thân chi thuật [1][2]
[Thuật] Phân thân chi thuật Clone_techniquepng_zpsda34201d
Tên
Kanji
分身の術
Rōmaji
Bunshin no Jutsu
Nghĩa Tiếng Anh
Kĩ thuật Phân thân
Manga viết tắt
Nghệ thuật của Doppleganger
Truyền hình tiếng Anh
Thuật Phân thân
Khác
Nghệ thuật của Phân thân
Lần đầu ra mắt
Manga
Chap 1
Anime
Naruto tập 1
Xuất hiện trong
Anime và Manga
Dữ liệu
Phân loại
Nhẫn thuật, Kĩ thuật Phân thân, Kĩ năng chung
Bậc
Bậc E
Cấp bậc
Bổ trợ
Thủ ấn
Bùi → Tị → Dần
Thuật được phát triển sau đó
Lông Phân thân chi thuậtMột nhẫn thuật tạo ra bản sao ảo ảnh cơ thể riêng của người dùng, không có một thực thể nào. Vì bản thân phân thân không có năng lực để tấn công, và vì thế chỉ có thể dùng để làm rối đối phương, nó chủ yếu được dùng trong việc kết hợp với các nhẫn thuật khác. Nó là một kĩ thuật cơ bản, nhưng phụ thuộc vào sự khéo léo của người dùng, nó có thể được dùng một cách hiệu quả. Phân thân có thể không tiêu tan khi nó va chạm thứ gì đó.Các phân thân có thể dễ dàng bị phân biệt bởi người có Nhãn thuật. Một người với mắt thường cũng thể phân biệt phân thân với bản thể, vì phân thân không có bóng và sẽ không làm hỏng khu vực xung quanh chúng khi di chuyển. (tức là sẽ không làm bụi bay lên, giẫm nát cỏ,...)
Ngoài lề
■ Phần yêu cầu để tốt nghiệp học viện làng Lá và trở thành genin là sử dụng kĩ thuật này đúng cách trong của cuộc đánh giá của mình.[3] Uzumaki Naruto và Rock Lee là hai ninja duy nhất được biết tốt nghiệp mà không thành thạo kĩ thuật này (mặc dù Naruto đã học kĩ thuật nâng nhiều hơn, Ảnh Phân thân chi thuật).

■ Khi Sakura biểu diễn kĩ thuật này, thủ ấn cô ấy dùng là:

Dần → Hợi → Sửu → Tuất.[4]
Tham khảo
1. Databook quyển 1, trang 220

2. Official Fanbook, trang 163

3. Chương 1, trang 15

4. Naruto tập 42

Nguồn: http://naruto.wikia.com/wiki/Clone_Technique

Hình ảnh: Narutopedia

Người dịch: Tôn Tử

BBCode: Tôn Tử