[Hạng ninja] Raikage

Go down

[Hạng ninja] Raikage Empty [Hạng ninja] Raikage

Post by Ninnnnnn on Tue Feb 16, 2016 9:44 pm

Raikage
Mũ của Raikage.


Raikage (雷影; nghĩa đen là "Lôi Ảnh") là một trong năm Kage vĩ đại của thế giới Naruto và là người đứng đầu làng Mây. Đã có tổng cộng bốn Raikage, mặc dù chỉ có ba được biết đến trong bộ truyện. Họ được biết là những người mạnh nhất trong làng. Xuyên suốt lịch sử làng Mây, Raikage luôn có một phụ tá, người không chỉ đại diện toàn quyền cho Raikage, mà còn bảo vệ họ. Người phụ tá sẽ được đặt tên là "B". Raikage làm việc trong một tòa nhà trung tâm màu xanh dương ở làng Mây.


Danh sách Raikage

Raikage Đệ Nhị
Raikage Đệ Nhị.


Raikage Đệ Nhị (二代目雷影, Nidaime Raikage; nghĩa đen là "Nhị Đại Mục Lôi Ảnh") là người đứng đầu thứ hai của làng Mây.

Raikage Đệ Tam
Raikage Đệ Tam.


Raikage Đệ Tam (三代目雷影, Sandaime Raikage; nghĩa đen là "Tam Đại Mục Lôi Ảnh") là người đứng đầu làng Mây ba mươi năm trước Chiến tranh Thế giới Nhẫn giả lần thứ tư.

Raikage Đệ Tứ
A, Raikage Đệ Tứ.


A (エー, Ē; Viz "Ei"; TV tiếng Anh "Ay") là Raikage Đệ Tứ (四代目雷影, Yondaime Raikage; nghĩa đen là "Tứ Đại Mục Lôi Ảnh") của làng Mây.


Tham khảo
Cuốn fanbook thứ hai
Naruto chương 541, trang 18

Dịch: Danh Phan
Ảnh + Trình bày: Xôi Gói Lá Bàng
Nguồn:
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum