[Hạng ninja] Mizukage

Go down

[Hạng ninja] Mizukage Empty [Hạng ninja] Mizukage

Post by Ninnnnnn on Tue Feb 16, 2016 9:44 pm

Mizukage
Mũ của Mizukage.


Mizukage (水影; nghĩa đen là "Thủy Ảnh") là những người đứng đầu của làng Sương. Đã có tổng cộng năm Mizukage chính thức, mặc dù chỉ có ba được thấy trong bộ truyện tính đến nay. Những gì họ nói đều có liên quan đến tất cả vấn đề chính trị và quân sự, không riêng gì của làng Sương và dân làng. Tòa nhà của Mizukage là địa danh rộng và lớn nhất ở làng Sương, có chữ kanji 水 (mizu; nghĩa đen là "thủy") trên nó.


Danh sách Mizukage

Mizukage Đệ Nhị
Mizukage Đệ Nhị.


Mizukage Đệ Nhị (二代目水影, Nidaime Mizukage; nghĩa đen là "Nhị Đại Mục Thủy Ảnh") là người đứng đầu làng Sương và là thành viên của tộc Hōzuki.

Mizukage Đệ Tứ
Yagura (trái), Mizukage Đệ Tứ, và Tobi (phải), Mizukage Đệ Tứ "thật".


Yagura (やぐら, Thỉ Thương) đã từng là vật chủ của Isobu, Tam Vĩ, và là Mizukage Đệ Tứ (四代目水影, Yondaime Mizukage; nghĩa đen là "Tứ Đại Mục Thủy Ảnh") của làng Sương. Khi Tam Vĩ bị bắt bởi Akatsuki, nó không có vật chủ và tự do đi lại bên ngoài. Yagura đã bị kiểm soát bởi Tobi, người có thể được gọi là Mizukage Đệ Tứ "thật".

Mizukage Đệ Ngũ
Terumī Mei, Mizukage Đệ Ngũ.


Terumī Mei (照美メイ, Chiếu Mĩ Ái Y) là Mizukage Đệ Ngũ (五代目水影, Godaime Mizukage; nghĩa đen là "Ngũ Đại Mục Thủy Ảnh") của làng Sương. Cô trở thành Mizukage trong những năm gầy đây, sau khi thời kì cai trị kinh hoàng của Yagura chấm dứt, và đã làm việc cực nhọc để tái thiết lập quan hệ ngoại giao với những làng khác, và cải cách những chính sách nội bang.


Tham khảo

Cuốn fanbook thứ hai, trang 123 & 196


Dịch: Danh Phan
Ảnh + Trình bày: Xôi Gói Lá Bàng
Nguồn:
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum