[Hạng ninja] Hoshikage

Go down

[Hạng ninja] Hoshikage Empty [Hạng ninja] Hoshikage

Post by Ninnnnnn on Tue Feb 16, 2016 9:45 pm

Hoshikage

Hoshikage (星影; nghĩa đen là "Tinh Ảnh") là những người đứng đầu của làng Sao.

Bối cảnh

Hoshikage Đệ Tam đã bị giết bởi Akahoshi, và hắn đã trở thành Hoshikage Đệ Tứ trong một thời gian ngắn. Sau khi dân làng Sao biết được hắn là người giết Hoshikage Đệ Tam, hắn đã bị Naruto đánh bại và bị giao lại cho những người có thẩm quyền. Số phận của hắn và Hoshikage tiếp theo vẫn còn chưa được biết đến.


Danh sách Hoshikage

Hoshikage Đệ Nhất
Hoshikage Đệ Nhất.


Hoshikage Đệ Nhất (初代星影, Shodai Hoshikage; nghĩa đen là "Nhất Đại Mục hoặc Sơ Đại Tinh Ảnh") là người đã thành lập làng Sao hai trăm năm trước khi bộ truyện bắt đầu.

Hoshikage Đệ Tam
Hoshikage Đệ Tam.


Hoshikage Đệ Tam (三代目星影, Sandaime Hoshikage; nghĩa đen là "Tam Đại Mục Tinh Ảnh") là người đứng đầu trước kia của làng Sao. Vẫn chưa biết được tên thật của ông.

Hoshikage Đệ Tứ
Akahoshi, Hoshikage Đệ Tứ.


Làng không có Hoshikage Đệ Tứ chính thức (四代目星影, Yondaime Hoshikage; nghĩa đen là "Tứ Đại Mục Tinh Ảnh"). Akahoshi tự nhận hắn là Đệ Tứ, nhưng chưa bao giờ được bổ nhiệm chức vị chính thức. Sumaru muốn chức vị này nhiều như là Naruto muốn chức vị Hokage.


Linh tinh

Hoshikage không phải là một Kage, cả trong hoạt hình và truyện tranh đều nói là chỉ có năm Kage, cai trị những làng nhẫn giả trong Ngũ Đại Cường Quốc. Hoshikage không có trên danh sách nên nó không được công nhận như một Kage, chức vị đó chỉ có giá trị trong làng. Năm Kage là Tsuchikage của làng Đá, Mizukage của làng Sương, Hokage của làng Lá, Raikage của làng Mây và Kazekage của làng Cát. Chức vị Hoshikage được dân làng chọn vì nó là mục tiêu lâu dài của Hoshikage để có thể trở nên đủ mạnh và có thể được công nhận là một Kage.


Dịch: Danh Phan
Ảnh + Trình bày: Xôi Gói Lá Bàng
Nguồn:
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum