Kết giới phù - Nhãn Trang GiápTên gọi

Hán tự

結界符・眼装甲

Tên La-tinh

Kekkaifu: Gansōkō

Hán Việt

Kết giới phù - Nhãn Trang Giáp

Xuất hiện lần đầu

Manga

Chương 471

Anime

Naruto Shippūden tập 207

Xuất hiện

Anime và Manga

Thông tin chung

Phân loại

Nhẫn Thuật, Kết giới thuật, Phong ấn thuật

Chức năng

Phòng thủ

Phạm vi

Phạm vi ngắn

Những người sử dụng
AoKết giới phù - Nhãn Trang Giáp


Kết giới phù – Nhãn trang giáp được tạo ra bởi các truy nhẫn làng Sương Mù và theo Ao, họ là những người duy nhất biết cách phá thuật. Nó sẽ tự động kích hoạt sau khi đã xác định vị trí cần bảo vệ trên cơ thể người dùng. Các lá bùa sẽ di chuyển đến vị trí đã xác định và tạo thành một kết giới để bảo vệ nó.

Ao đã đeo những lá bùa như bông tai để đề phòng những kẻ nhắm đến con mắt Byakugan bên phải của mình. Trên cả hai mặt của từng lá bùa có từ “nghe” được viết theo thể khiêm nhường.Tham khảo

  • Databook quyển 1, trang 318
  • Chương 471, trang 6
Nguồn: Naruto Wikia

Dịch và hình ảnh: Dummy Wolfy

Bbcode: Tham khảo từ Tôn Tử và Thường Xuân