Tịch TượngTên gọi

Hán tự

夕象

Tên La-tinh

Sekizō

Hán Việt

Tịch Tượng

Dịch nghĩa

Voi buổi tối

Xuất hiện lần đầu

Manga

Chương 669

Xuấthiện

Chỉ trong manga

Thông tin chung

Phân loại

Cấm thuật, Thể thuật

Chứcnăng

Tấn công

Các thuật khác

Thuật bắt nguồn
Bát Môn

Những người sử dụng
Might Guy
Tịch Tượng
Tịch Tượng là một bộ chiêu thức thể thuật cấm cấp cao được thực hiện bởi những ai đã mở cả tám cổng trong Bát Môn.

Cách sử dụng

Thuật này là một chuỗi liên hoàn năm cú đấm được gọi là “ngũ túc”, mỗi “túc” (足, soku) sau lại nhanh hơn “túc” trước nó. Các chiêu thức tạo ra luồng chân không của không khí bị đè nén đến mức thấp nhất, mang hình dáng như chân của một con voi và gây ra thương tích vô cùng nghiêm trọng cho đối thủ. Bản thân mỗi cú đấm đã có thể đập xuyên vào lòng đất thành những hố cực rộng và sâu hàng ki-lô-mét. Với khí lực dồn lại, cú đấm cuối cùng thậm chí còn đập vỡ được lớp bảo vệ chakra bằng Cầu Đạo Ngọc của Madara.

Tham khảo

  • Naruto chương 669, trang 15-16
Nguồn: Naruto Wikia

Dịchvàhìnhảnh: Neko-baa

Bbcode: Tham khảo từ Tôn Tử và Thường Xuân